Rohkeutta ja toivoa!

Pelastetaan planeetta!

Om monia tärkeitä kysymyksiä, mutta tärkein kaikista on ilmastonmuutos, ja sen on tästä eteenpäin oltava kaiken politiikan keskiössä.

Nyt tarvitaan rohkeutta ja toivoa. Me voimme pelastaa planeetan, arjen ja hyvinvoinnin ja kehittää niitä kaikkia. Toivoa voidaan kuitenkin luoda ainoastaan rohkeilla päätöksillä, jotka on tehtävä tänään.

Uskoa tulevaisuuteen ja luottamusta luodaan ilmastoteoilla, koulutuksella ja tasa-arvolla, tietoon perustuvalla päätöksenteolla, avoimuudella ja inhimillisyydellä.

Me tarvitsemme päätöksentekijöitä, jotka uskaltavat tehdä rohkeita ja kauaskantoisia päätöksia ja kuunnella asiantuntijoita. Emme saa unohtaa, että tasa-arvo luo hyvinvointia, joka on työn ja osaamisen paras perusta. Niiden pohjalle rakentuu hyvinvointivaltiomme.

Koska Suomi ja Helsinki tarvitsevat lisää inhimillisyyttä ja tietopohjaa.

Minä olen Karin Palmén, yhteiskuntatieteilijä ja pienten lasten äiti. Minussa yhdistyvät yhteiskuntatieteellinen koulutus, kiinnostus yhteiskunnan kehittämiseen ja kokemus kehittämistyöstä.

Minä haluan kokonaisuuksien hahmottamista, vaikutusarviointia ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Ilmasto ja ympäristö

Nyt tarvitaan todellisia poliittisia päätöksiä ja tekoja, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Ympäristö- ja ilmastokysymysten on näyttävä kaikessa päätöksenteossa.

Energia, asuminen, liikkuminen ja ruoka ovat suurimmat kokonaisuudet, joihin on löydettävä uusia ratkaisuja.

Fossiiliset polttoaineet on poistettava asteittain käytöstä, on suojeltava olemassa olevia hiilinieluja ja samalla luotava uusia. Muun muassa ruoan tuotantoa, kulutusta ja matkustamista on ohjattava verotuksella, tuilla ja selkeillä poliittisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä. On luotava todelliset edellytykset kiertotaloutta varten.

Meidän on panostettava merkittävästi koulutukseen ja tutkimukseen löytääksemme uusia toteutustapoja energiantuotantoon, rakentamiseen, liikkumiseen, asumiseen, hiilidioksidin sitomiseen, kiertotalouteen, ruoantuotantoon sekä maa- ja metsätalouteen. Samalla on kehitettävä ratkaisuja siihen, miten voimme elää nykyistä kulutusyhteiskuntaa kestävämmin. On tärkeää myös vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa.

Meidän on autettava kansalaisia valitsemaan oikein hintaohjauksen ja tiedon jakamisen avulla.

Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että perustamme kaiken politiikan inhimillisyyteen ja tietoon, sekä vaalimme demokratiaa ja avoimuutta. Suurissa muutoksissa tarvitaan vahvoja tasa-arvoisia rakenteita, kuten koulutusta kaikille ja uskoa kaikkien ihmisten samaan arvoon.

Koulutus. Tasa-arvo. Ympäristö.

Varhaiskasvatus, koulu ja koulutus

Hyvinvointimme ja menestyksemme taustalla ovat varhaiskasvatus, kaikille maksuton koulutus sekä korkeakoulut ja korkealaatuinen tutkimus. Suomella on tiedossa menestyksen resepti, nyt meidän on ylläpidettävä ja kehitettävä menestystarinaamme.

Päivähoito on tärkeässä asemassa tasa-arvoisten työmarkkinoiden luomisessa, mutta ennen kaikkea varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Perheiden halukkuuteen valita päivähoito kotihoidon sijaan vaikuttavat pääasiassa hinta ja laatu, esimerkiksi ryhmäkoko ja henkilökunnan pätevyys.

Tämän päivän lapset eivät voi odottaa parempia päiviä, he tarvitsevat päivähoitoa ja varhaiskasvatusta tänään. Korkealaatuinen varhaiskasvatus ja opetus ovat paras tapa ehkäistä eriarvoistumista taata tasa-arvoisia mahdollisuuksia pienimmille kansalaisillemme.

Nyt tähän äärimmäisen tärkeään työhön tarvitaan lisää resursseja. Tämä koskee niin varhaiskasvatusta, peruskoulua, toista astetta kuin korkeakoulujakin. Peruskoulun, toisen asteen ja korkeakoulujen perusrahoitusta on parannettava, jotta niiden työn pitkäjänteisyys voidaan taata.

Meidän on myös jatkettava lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaisen tuen kehittämistä ja panostettava ennaltaehkäisevään työhön muun muassa neuvolassa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Minä haluan tehdä töitä feminismin, tulevaisuususkon ja tiedon puolesta perheystävällisessä ja vihreässä Suomessa.

Tasa-arvoinen Suomi

Tasa-arvoa ja tasavertaisuutta kehittämällä voimme luoda maan, joka osallistaa ja kohtelee kansalaisiaan oikeudenmukaisesti. Näin luomme hyvinvointia, jonka avulla kansalaiset haluavat ja jaksavat työskennellä ja siten rakentaa hyvinvoinnin perustaa.
Vaikutustenarviointiin on panostettava ja arvioinnin on perustuttava tietoon ja asiantuntemukseen. Meidän on huomioitava haavoittuvimmissa asemissa olevat ja arvioitava päätöksiä heidän näkökulmastaan. Erityisesti lapsiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitava.

Muun muassa periytyvä pitkäaikaistyöttömyys on yleistynyt 90-luvun leikkausten jälkeen, ja tälle on tehtävä jotain. Sosiaalitukijärjestelmää on yksinkertaistettava, byrokratiaa vähennettävä, kauaskantoista perusturvaa vahvennettava ja mahdollisuuksia ottaa joustavasti vastaan työtä parannettava. Tarvitsemme monialaista matalan kynnyksen tukitoimintaa voidaksemme vastata erilaisiin haasteisiin, jotka harvoin ovat yksinkertaisia.

On erityisen tärkeää, että uudistamme nykyisen perhevapaamallin. Minä tulen työskentelemään päättäväisesti 6+6+6 -mallin puolesta.

Lähtökohtamme eivät ole tasa-arvoisia. Yhteiskunnalliset päätökset vaikuttavat meihin eri tavoilla taustoistamme riippuen. Meidän poliitikkojen on otettava tämä huomioon ja varmistettava, että kaikilla on mahdollisuus elää ihmisarvoista elämää ja toteuttaa itseään.

Tule sanomaan MOJ!

Löydät minut seuraavista paikoista:

22.3. klo 17 Mielenterveyspaneeli, Lapinlahden lähde

23.3. klo 13 Kolmen sepän patsas

25.3. klo 8 Haaga juna-asema

27.3. klo 17 Narinkkatori

27.3. klo 18 Vuosikokous ja keskustelutilaisuus, SFP i Munksnäs,

Hörnet, Simonkatu 8

28.3. klo 7 Haagan juna-asema

28.3. klo 8.35 Vaalikeskustelu Radio Vegassa

29.3 klo 17 Narinkka

30.3 kl.11-13 Perhepoliittinen olohuonetentti, Maunulatalo, Metsäpuronti

30.3. klo 13 Munkkivuoren ostoskeskus

30.3. klo 14 Kolmen sepän patsas

30.3. klo 15 Narinkka

31.3. klo 12.30 Perhejuhla Arne Alligatorin kera, The Circus

 
sfp-rkp_svart.png