Mod och hopp!

Nu räddar vi världen!

Det finns många viktiga frågor, men den största av dem är klimatförändringen och den måste hädanefter vara i centrum för all politik.

 

Nu behövs mod och hopp. Vi kan både rädda och utveckla världen, vardagen och välfärden. Men hopp kan endast skapas genom modiga åtgärder idag.

 

Framtidstro och förtröstan skapas genom klimatdåd, utbildning och jämlikhet, med beslut som alltid baserar sig på kunskap, öppenhet och medmänsklighet.

 

Vi behöver beslutsfattare som vågar ta modiga och långsiktiga beslut, kan greppa helheter och lyssnar på expertis. Vi får aldrig glömma att jämlikhet skapar välmående, vilket är den bästa grunden för arbete och kunnande, vilka i sin tur är förutsättningen för vårt välfärdssamhälle.

För att Finland och Helsingfors behöver mer medmänsklighet och faktagrund.

Jag heter Karin Palmén, utvecklingsplanerare, samhällsvetare och småbarnsmamma. I mig möts samhällsvetenskaplig utbildning, ett stort intresse för och erfarenhet av samhällsbygge.

Jag efterlyser: helhetstänk, konsekvensbedömning och faktabaserat beslutsfattande. I allt beslutsfattande.

Klimat och miljö

Nu behövs det verkliga politiska beslut och handlingar för att nå upp till klimatmålen. Miljö- och klimatfrågor ska genomsyra allt beslutsfattande. Energi, boende, transport och mat är de största frågorna att finna alternativ till och omstrukturera.

 

Fossila bränslen bör fasas ut fort samtidigt som vi skyddar och skapar nya kolsänkor. Vi måste styra bl.a. matproduktion, konsumtion och resande med skatter, stöd och klara politiska mål och åtgärder. Nu ska vi också skapa breda möjligheter för verklig cirkulär ekonomi.

Vi ska göra stora satsningar i utbildning och forskning för att hitta nya alternativ, men också svar på hur vi som samhälle kan övergå till mer hållbara sätt att leva än en konsumtionskultur. Utbildning och forskning är också jämlikhetspolitik.

 

Det är centralt att stärka medborgarsamhället och viktigt att hjälpa medborgare välja rätt, både med hjälp av prisstyrning, information och kunskap.

Och: det är oerhört viktigt att vi grundar all politik på medmänsklighet och kunskap och värnar om demokrati och öppenhet. I stora förändringar behövs starka jämställda strukturer, så som utbildning för alla, och en tilltro till människors lika värde.

Utbildning. Jämlikhet. Miljö.

Småbarnspedagogik, skola och utbildning

Grunden för välfärd och framgång ligger i småbarnspedagogik, avgiftsfri utbildning för alla och högskolor och forskning av hög kvalitet. Vi har receptet i Finland, nu skall vi upprätthålla och utveckla framgångssagan.

 

Dagens barn kan inte vänta på bättre dagar, deras behov av dagvård och utbildning är i dag. Inget motbygger samhällsklyftor lika effektivt och erbjuder jämlika möjligheter för våra minsta medborgare som småbarnsfostran och utbildning av hög kvalitet. Detta innebär bl.a. tillräckligt små grupper och behörig personal. Våra barn har rätt till trygg omvårdnad och högklassig småbarnspedagogik .

Nu behövs det mer resurser för detta oerhört viktiga arbete, både inom småbarnspedagogiken, grundskolan, andra stadiet och högskolorna. Grundskolan, andra stadiet och högskolorna bör få bättre grundfinansiering och långsiktighet för sitt arbete. Grundforskning och nyfiken vetenskap skapar förutsättningarna för att världen, samhället och politiken utvecklas.

Vi ska också fortsätta utveckla helgjuten service och stöd åt barn, unga och familjer och satsa stort på förebyggande arbete inom bl.a. rådgivning, småbarnspedagogiken och skolan.

Jag vill jobba för feminism, framtidstro och fakta i en familjevänlig och grön stad.

Ett jämställt Finland

Genom jämställdhet och jämlikhet kan vi jobba för ett land som inkluderar och är rättvist inför sina medborgare. Detta skapar välmående och välmående skapar medborgare som orkar och vill jobba, vilket är grunden för välfärden.

Beslut ska alltid konsekvensbedömas och grunda sig i fakta och expertis. Vi ska ha våra mest sårbara grupper i åtanke och bedöma besluten ur deras perspektiv, med barn först i ledet.

Kartan över socialbidrag och stöd måste göras enklare, vi måste minska på byråkratin, skapa långsiktig grundtrygghet och möjligheter att flexibelt ta emot jobb. Vi behöver fungerande lågtröskelverksamhet med mångprofessionellt kunnade för att kunna svara på olika utmaningar som sällan har enkel karaktär.

Jag vill jobba för ett jämställt föräldraskap med barnets bästa i åtanke. Det är särskilt viktigt att vi förnyar familjeledighetsmodellen och jag kommer att jobba hårt för 6+6+6-modellen.

Våra utgångspunkter är inte jämställda utan beslut i samhället påverkar oss på olika sätt. Det är vi politiker som måste ta detta i beaktande och se till att alla har en möjlighet att leva människovärdigt och kunna förverkliga sig själva.

Kom och säg MOJ!

Du hittar mig på följande tillställningar:

22.3 kl. 17 Mielenterveyspaneeli, Lapinlahden lähde

23.3 kl. 13 Tre Smeder

25.3 kl. 8 Morgonkampanj vid Haga tågstation

27.3 kl. 17 Narinken

27.3 kl. 18 Årsmöte och diskussion med SFP i Munksnäs,

Hörnet, Simonsgatan 8

28.3 kl. 7 Haga tågstation

28.3 kl. 8.35 Valdebatt i Radio Vega

29.3 kl. 17 Narinken

30.3 kl.11-13 Perhepoliittinen olohuonetentti, Maunulatalo, Metsäpurontie 4

30.3 kl. 13 Munkhöjdens köpcentrum

30.3 kl. 14 Tre Smeder

30.3 kl. 15 Narinken

31.3 kl. 12.30 Familjefest med Arne Alligator, The Circus

 
sfp-rkp_svart.png