Helsingin on oltava kaupunki, joka on kaikkien koti. Tietoon perustuva päätöksenteko, jossa aina muistetaan tasa-arvo sen eri muodoissa ja ympäristövaikutukset sekä laadullisesti korkeatasoinen varhaiskasvatus ja koulutus ovat minun pohjani huomisen Helsingille. Ajassa, jolloin mielipiteet ja asenteet kovenevat ja populismi kasvaa minun vastaukseni kuuluu: enemmän inhimillisyyttä, enemmän tietoa ja enemmän tasa-arvoa.

Minussa yhdistyvät yhteiskunnallinen koulutus, työtausta ja kiinnostus yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tilanteeni vanhempana ja maisteriopiskelijana auttavat ymmärtämään julkisten palveluiden tärkeyden. Olen aikaisemmin työskennellyt politiikassa ja valtionhallinnossa. Haluan että poliitikot ovat rohkeita, osaavat ajatella kokonaisuuksia ja uskaltavat toimia ja ajatella kauaskantoisesti, unohtamatta että jokainen päätös koskee ihmisiä, he ovat aina päätösten keskipisteenä.

Koulutus. Tasa-arvo. Ympäristö.

Koulutus ja varhaiskasvatus

Hyvinvointivaltion ja menestyksen perusta löytyy laadukkaasta koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta. Meillä on jo olemassaoleva resepti Suomessa, nyt on meidän tehtävämme ylläpitää ja kehittää tätä menestystarinaa.

Päivähoito on keskeisessä roolissa luodessamme tasa-arvoisia työmarkkinoita, mutta päivähoito on ennen kaikkea lasten oikeus. Eritoten päivähoidon hinta ja laatu, muun muassa ryhmäkoot ja henkilökunnan pätevyys, vaikuttavat perheiden taipumukseen valita päivähoito.

Päivän lapset eivät voi odottaa parempia päiviä, he tarvitsevat päivähoitoa ja koulutusta jo tänään. Eriarvoistumista vastaan ei löydy parempaa välinettä kuin ilmainen ja laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ja ne auttavat tarjoamaan tasa-arvoiset mahdollisuudet pienimmille kansalaisillemme.

Tasa-arvo

Feminismi, usko tulevaisuuteen ja ihmiseen ja tieto ovat vihreän ja lapsiystävällisen Helsinkini perusta.

Tasa-arvon kautta voimme luoda kaupungin, joka on avoin ja oikeudenmukainen kaikille kansalaisilleen. Meidän on työskenneltävä eriarvoisuutta vastaan ja vaadittava oikeudenmukaisempaa ja inhimillisempää päätöksentekoa, joka huomioi ja näkee ihmisen ja yksilön, eikä vain prosesseja.

Kaupungin päätösten on perustuttuva vaikutusten arviointiin ja tutkittuun tietoon. Sukupuolivaikutusten arvioinnin lisäksi vaikutusten arvioinnin on myös koskettava teemoja kuten kieltä, ikää, etnistä taustaa, seksuaalivähemmistöjä, liikuntarajoituksia ja sosio-ekonomista taustaa. Lähtökohtamme eivät ole tasa-arvoiset, eduskunnassa ja Helsingissä tehdyt päätökset vaikuttavat meihin eri tavoin. On poliitikoiden tehtävä ottaa tämä huomioon ja luoda kaikille mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään ja itsensä toteuttamiseen.

Ympäristö

Meillä ei ole varaa olla huomioimatta ympäristöä ja ympäristökatastrofia. Olemme viimeiset, joilla on mahdollisuus vaikuttaa tähän kohtalokkaaseen kehitykseen, emme voi olla he, jotka epäonnistuivat siinä.

Yksityisautoilua on vähennettävä, Helsingin täytyy panostaa uusiutuvaan energiaan ja meidän kuuluu aina asettaa ympäristötavoitteet ja ympäristön suojeleminen myös taloudellisten arvojen edelle.

Feminismi, usko ihmiseen ja tieto ovat vihreän ja lapsiystävällisen Helsinkini perusta.