Helsingfors ska vara ett hem för alla. Faktabaserat och medmänskligt beslutsfattande, i vilket man kommer ihåg jämlikhet i alla dess former och miljön samt pålitlig och kvalitativ småbarnspedagogik och utbildning är min grund för morgondagens stad. I en tid som hårdnar allt mer, populismen växer och där många vill börja väga människor mot andra tycker jag att svaret måste ligga i mer medmänsklighet, mer fakta och mer jämlikhet.

I mig möts samhällsvetenskaplig utbildning och ett stort samhälleligt intresse och min livssituation som förälder och magisterstuderande hjälper mig att förstå vikten av offentlig service. Jag har tidigare jobbat inom politik och statsförvaltning. Jag vill att politiker skall vara modiga, kunna tänka på helheter och våga tänka långsiktigt, utan att glömma att man fattar beslut om människor, människan är alltid i hjärtat av allt man gör.

Utbildning. Jämlikhet. Miljö.

Utbildning och dagvård

Grunden för välfärd och framgång ligger i småbarnspedagogik och utbildning av hög kvalitet. Vi har receptet i Finland, nu skall vi upprätthålla och utveckla framgångssagan.

Dagvård är en central faktor i jämställda möjligheter på arbetsmarknaden, men fram för allt är det barnens rätt. Familjers benägenhet att välja dagvård påverkas främst av dagvårdens pris och kvalitet, bl.a. gruppstorlekar och personalens behörighet.

Dagens barn kan inte vänta på bättre dagar, deras behov av dagvård och utbildning är i dag. Inget motbygger samhällsklyftor lika effektivt och erbjuder jämlika möjligheter för våra minsta medborgare som gratis småbarnsfostran och utbildning av hög kvalitet.

Jämställdhet

Jag vill jobba för feminism, framtidstro och fakta i en familjevänlig och grön stad.

Genom jämställdhet och jämlikhet kan vi jobba för en stad som välkomnar och inkluderar och är rättvis inför sina medborgare. Vi måste bekämpa samhällsklyftor och jobba för ett rättvisare och medmänskligare beslutsfattande som ser människan och individen, inte enbart processerna.

Stadens beslut skall alltid konsekvensbedömas och grunda sig i fakta och expertis. Förutom kön skall konsekvensbedömning också gälla teman som språk, ålder, etnicitet, sexuella minoriteter, funktionsutmaningar och socio-ekonomisk bakgrund. Våra utgångspunkter är inte jämställda utan beslut i samhället och kommunen påverkar oss på olika sätt. Det är vi politiker som måste ta detta beaktande och se till att alla har en möjlighet att leva människovärdigt och kunna förverkliga sig själva.

Miljö

Vi har inte råd att förbise miljön och miljökatastrofen. Vi är de sista med möjlighet att påverka en fatal utveckling, vi kan inte vara de som misslyckades.

Privatbilismen måste minska, Helsingfors måste satsa på förnybar energi och alltid välja det miljövänliga alternativet, också fram om kortsiktiga ekonomiska intressen.

Jag vill jobba för feminism, framtidstro och fakta i en familjevänlig och grön stad.